27. Undvik alltid impulsköp. Fundera i ett par dagar eller någon vecka innan du eventuellt slår till.