39. Om grannen inte verkar plocka ner sin frukt, fråga om du kan ta hand om den istället.