60. Sätt alltid datorn i strömsparläge eller viloläge när du inte sitter vid den. Stäng av den på natten.