62. Vårda dina kläder och underhåll dina prylar så att de håller längre.