82. Undvik turistfällorna och ät istället där lokalinvånarna äter. Det brukar inte bara vara billigare utan maten brukar även vara bättre där.