Kunders köpprocess och användning av produkter

Ett annat sätt att erbjuda värde till kunderna är att underlätta kundernas köpprocess. Det kan göras genom att underlätta för kunderna att få tag i rätt information, det vill säga guida kunderna till rätt information baserat på vilken köpfas de befinner sig i. Kunderna kan också erbjudas trovärdig information inför sina köp, till exempel genom att guida kunder till oberoende testsiter på Internet där företagets produkter eller tjänster fått bra utvärderingar. Företaget kan göra det enkelt att väga olika produkter mot varandra genom att guida kunden till rätt produkt genom att ställa frågor som är relevanta för kunden. 

Andra sätt att hjälpa kunderna i deras köpprocess är att beskriva teknisk information i icke-tekniska termer, till exempel som Apple gör med sina retina-skärmar, och även utbilda kunderna i produkternas funktionalitet.