Service 

Bra service är ett värde för kunderna och ett effektivt konkurrensmedel. En bra service kan också göra att kunderna är villiga att betala mer för företagets produkter eller tjänster. 

Viktiga områden för bra service är att vara ärlig i kontakten med kunderna, ha en bra efter-säljservice, hålla kontakten med kunderna och att ha ett långsiktigt tänkande. En kund som upptäcker att ett företag ljuger tappar förtroendet för företaget. Detta kan leda till att kunden lämnar företaget och det kan också leda till att kunden sprider dåliga rykten om företaget. Att hålla kontakten med kunderna är viktigt, men det är också viktigt att kunna erbjuda ett värde i kontakten med kunden. Värdet kan till exempel utgöras av gratis information om nya sätt att använda företagets produkter eller annan information som kan vara till nytta för kunderna.