82. Använd e-post istället för brev 
Skicka e-post istället för brev för att undvika portokostnaden samt förbättra miljön.