Vad händer om mina kompanjoner saknar äktenskapsförord?

I ett kompanjonsavtal kan ni avtala om att samtliga delägare i företaget
ska upprätta ett äktenskapsförord. På så vis försäkrar man sig mot att
det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa.

I ett kompanjonsavtal kan man även reglera vad som händer om en
delägare i bolaget skulle avlida.

 

Måste vi registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket?

Ja det måste ni. Ett äktenskapsförord som inte registrerats är inte giltigt.
När båda har skrivit under äktenskapsförordet skickar ni det i original till
Skatteverket.

 

Kan man ångra ett äktenskapsförord?

Ja det kan man – via ett nytt registrerat äktenskapsförord kan man
upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Men man ska vara medveten
om att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan
hävas av endast den ena maken.

För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att båda är överens.

 

Kan man specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning?

Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast ett företag
och det privata pensionssparandet ska vara enskild egendom och därmed
inte delas vid en skilsmässa. Det är viktigt att tydligt specificera den egendom
som man vill ska vara enskild. i