Skatteverket skickar ut blanketter till dig som ska deklarera. Du ska ha fått din deklarationsblankett senast den 15 april.

Tänk på att:

· Du som har en digital brevlåda får din deklaration som en pdf-fil till din digitala brevlåda i stället för på papper.

· Du kan vara deklarationsskyldig, trots att du inte fått någon deklaration. Detta gäller även om du fått inkomster från utlandet.