Vi stödjer Nattvandrarna / Revisionskonsulterna J Hägglund
Spela filmen om nattvandrarna

Vi stödjer Nattvandrarna

Vi på Revisionskonsulterna stöttar Nattvandrarna i sin verksamhet.

Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

Vi finns ute kvällar och nätter på fredagar och lördagar samt på festivaler och högriskhelger.
Våra volontärer är vuxna över 25 år som är goda förebilder för unga. Målet är att finnas till hands för att kunna sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det behövs. Alla nattvandrare bär den lätt igenkännliga gula jackan när de är i tjänst.