Företagsvärdering

GRATIS EVENT

​Företagsvärdering är ett viktigt verktyg i många olika situationer. Inför avgörande strategiska beslut som en eventuell försäljning eller
ett generationsskifte är det av stor vikt att känna till företagets värde. Företagsvärdering är också ett effektivt verktyg för att se hur ditt bolag
står sig mot konkurrenterna och branschen som helhet.

Event upplägg

  • Företagsanalys
  • Företagsvärdering
  • Företagsöverlåtelser
  • Skattekonsekvenser

Syftet?

Syftet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering och en företagsvärdering görs, vilka faktorer som är kritiska
för värdet och vilka delar som särskilt bör uppmärksammas vid granskning av en företagsvärdering. Du får även en beskrivning av överlåtelseprocessen och de delar som normalt ingår.

Hur?

Kom i god tid. Ta med penna och anteckningsblock. Föreläsarna har olika stil på sina föredrag, och de har material som antingen mejlas ut efteråt eller delas ut på plats.

Var?

Vårt kontor Revisionskonsulterna J Hägglund, Brogatan 9, Halmstad

När?

Kursen går regelbundet, se anmälan för specifika datum.

    Stad

    Vilken fas befinner du dig i?

    Bransch du tänker starta företag i, eller som du redan driver företag i