COVID-19-situation

Revisionskonsulterna J Hägglund AB kommer vara fortsatt fullt tillgängliga trots COVID-19-situation

Revisionskonsulterna överväger noga utvecklingen med hänsyn till Covid-19, inklusive information från hälsomyndigheter runt om i världen. Vid denna tidpunkt har vi inte några avbrott av våra tjänster som ett resultat av Covid-19-utbrottet.

Revisionskonsulterna har implementerat en rad säkerhetsåtgärder såsom att uppmana våra medarbetare att arbeta hemifrån ifall de känner några symptom av Covid-19. Vår prioritet är att säkra våra medarbetares och våra kunders hälsa och säkerhet, samtidigt som vi fortsätter att leverera våra tjänster.

Alla medarbetare hos Revisionskonsulterna har möjlighet att arbeta hemifrån, och har tillgång till alla våra olika program från hemmet. Vi förväntar oss därför att upprätthålla full support och kundservice för våra kunder.

Var rädda om varandra!

Med vänlig hälsning

Medarbetarna på Revisionskonsulterna J Hägglund AB

En bra affärsplan bör innehålla

SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats) – Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns? Skriv ner dessa och skriv även hur du ska lösa svagheter och hot och ta tillvara på styrkor och möjligheter.  Hur du börjar formulera den, tänk på:  1. Mål- När ska affärsplanen vara klar? 2. Definiera för vem och varför du skriver. 3. Samla information. 4. Skriv kort och koncist. 5. Låt den vila några […]