Läsa och förstå bokslut

KONSTEN ATT TOLKA ETT BOKSLUT I TUFFA TIDER

Vad är läsa och förstå bokslut event?

En grundläggande del i den fundamentala analysen är förstås att kunna läsa och framförallt tolka och analysera en årsredovisning eller en rapport. Här visar vi hur en rapport eller årsredovisning är uppbyggd och hur man kan få siffrorna att vakna till liv!

För vem?

Deltagarna ska efter genomgången event kunna läsa och förstå ett  vanligt årsbokslut i olika företagsformer.

Målgrupper

 • Kredithandläggare
 • Reskontrapersonal
 • Inköpare
 • Inköpare med eget resultatansvar samt kundansvariga i bank
 • Personer som står inför att köpa företag eller värdera företag
 • Nystartade företag
 • Redovisningspersonal

Syftet?

Konsten att tolka ett bokslut i tuffa tider. Tolka ett bokslut på rätt sätt…

I samband med bedömning av företag och övriga motparter, värdering av underleverantörer, eller vid köp och försäljning av företag behöver man kunna läsa och förstå ett bokslut utan att ha särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Konsten att läsa bokslut på rätt sätt ger ofta möjlighet att upptäcka nya kundbehov och merförsäljning.

Kundnyttan?

Företaget uppnår större,
lönsammare och säkrare affärer

Hur?

Kom i god tid. Ta med penna och anteckningsblock. Föreläsarna har olika stil på sina föredrag, och de har material som antingen mejlas ut efteråt eller delas ut på plats.

Var?

Vårt kontor Revisionskonsulterna J Hägglund, Brogatan 9, Halmstad

När?

Kursen går regelbundet, se anmälan för specifika datum.

Schema

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

 • Balans och resultaträkningens konstruktion
 • Vad du ska tänka på i bokslut vid olika företagsformer
 • Vanligaste sätten att frisera balans- och resultaträkning
 • Metod att snabbt ta pulsen på kundföretaget/motparten

Kursinnehåll

 • Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning
 • Årsbokslut i olika företagsformer
 • Civil- och skatterättsliga värderingsprinciper
 • Vad kan utläsas ur resultat- och balansräkning?
 • Olika sätt att manipulera bokslut
 • Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
 • Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång?
 • Vilken information måste framgå av noter och tilläggsupplysningar?
 • Konsten att läsa mellan raderna
 • Vad kan utläsas ur förvaltnings och revisionsberättelsen?
 • De sju viktigaste nyckeltalen!
 • Att tänka på vid genomgång av årsbokslut och årsredovisningar
 • Tips och råd

  Stad

  Vilken fas befinner du dig i?

  Bransch du tänker starta företag i, eller som du redan driver företag i