Hothantering för företag

Korruption, karteller, bedrägerier, förskingringar och oegentligheter drabbar allt fler, allt oftare. Vi hjälper dig att förbygga och utreda incidenter med. allt från visselblåsarsystem till effektiva skydd mot cyberbrott, insiderbrott och andra oegentligheter. 

Är du rädd eller förberedd?

Korruption, cyberbrott och oegentligheter är dess värre vanligt förekommande företeelser i vårt samhälle. Vi hjälper företag, organisationer, och myndigheter att förebygga, upptäcka och utreda alla typer av brottsliga händelser. som kan drabba våra kunder. Våra tjänster inkluderar bland annat visselblåsarfunktioner, antikorruptionsstrategier, corporate intelligence, IT-forensik och många andra tjänster som syftar till att förstärka dina försvarslinjer. Var inte rädd. Var förberedd.

Ett Oväntat Besök

Video/Event

Forensiktjänster

Korruption och karteller

Dagligen kan vi läsa om korruption, oegentligheter och brottsliga förfaranden inom näringslivet, myndigheter och organisationer. Gemensamt för dessa händelser är att de kan göra stor skada för privatpersoner, verksamheten, varumärket och samhället. Vi hjälper dig att förebygga korruption och karteller.

Åtgärder mot penningtvätt

Hur ska samhället och finansinstituten motverka penningtvätt? Enbart ny lagstiftning kommer inte att räcka till. Den senaste tidens omfattande penningtvättskandaler är ett tydligt tecken på att bankerna i betydligt större omfattning behöver arbetat mer effektivt för att förebygga penningtvätt.  Vi vet hur.

Ekonomiska oegentligheter

Företag som förknippas med oegentligheter, insiderbrott och etiska felsteg hamnar snabbt i rampljuset och i rättssalen. Effekterna kan få förödande konsekvenser i form av finansiella skador, sargat varumärke och förtroendekriser. Med rätt strategier minimerar du risken att drabbas.

IT-forensik

Elektronisk lagrad information växer ofta snabbare än vad en organisation klarar av att hantera. Föga förvånande är det relativt vanligt att företag tappar kontrollen eller helt enkelt väljer bort grundläggande säkerhet för kritisk data. Våra IT-forensiker hjälper dig att hantera och analysera stora mängder data. Detta är ofta av kritisk betydelse vid interna utredningar eller vid tvistemål med mera.

Corporate Intelligence

Företag söker oavbrutet efter nya affärsmöjligheter. Detta sker genom företagsförvärv eller nya affärspartners. Men med nya marknader och nya möjligheter följer också större hotbilder som kan vara förödande för en verksamhet. Att veta vem du gör affärer med och säkerställa att du samarbetar med rätt aktörer är en absolut nödvändighet i en osäker geopolitisk värld där nya risker uppkommer dagligen.

Visselblåsare

Ett visselblåsarsystem är ett effektivt skyddsnät för företag och organisationer. På ett säkert sätt kan du hantera tips från medarbetare, tips som annars riskerar att inte fångas upp i de normala rutinerna.

Tvistemål

Vi hjälper dig att skydda dina strategiska och ekonomiska intressen i samband med förväntade eller faktiska tvister, oavsett om anspråk ska mötas eller riktas.

Cyberbrott

Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet och affär i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare takt. 
Cyberhoten blir allt mer uppmärksammade och det görs inte tillräckligt för att öka säkerheten. Det menar chefer i 100 av Sveriges största bolag i en undersökning.. Hela 83 procent av de medverkande bolagen tycker inte att Sverige är tillräckligt väl rustat för att klara av cyberhoten.