Kurser / Revisionskonsulterna J Hägglund

Våra kurser

Vi erbjuder kurser inom bokföring och affärsutveckling, samt företagsanpassade kurser inom ekonomistyrning, företagsöverlåtelse, redovisning och skatter.

Allmänna villkor

Deltagarantal

På samtliga kurser är deltagarantalet begränsat. Kurser med för lågt deltagarantal genomförs ej.

Intresseanmälan

Anmälan skall ske skriftligen per brev, fax eller formulär på rkjh.se. Anmälningarna antas i den ordning de inkommer. Vid anmälan skall deltagarens och företagets namn samt fakturerings-adress och telefonnummer alltid anges.

Intyg

Intyg utfärdas efter varje kurs under förutsättning att minst 80% av den totala kurstiden fullgjorts.

Fakturering av kursavgift

Kursavgiften faktureras cirka 3 veckor före kursstart. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Fakturan skall alltid vara betald före kursstart.

Avanmälan

Avanmälan NBV följer överenskommelsen mellan konsumentverket och folkbildningsförbundet om vad som skall gälla vid inställande av kurs och återtagande av anmälan.

Avanmälan

Undervisningen sker med 2 specialistlärare. Max 18 elever

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Referenser

Under årens lopp har många företag, organisationer och privatpersoner valt att gå våra kurser. Kundlistan har hunnit bli lång. Här finner du några av de senaste årens företag som gått våra kurser.

Akompetens AB NILBRI Tjänster AB
Amber Advokater Halmstad HB Pierre Gunnarsson Bygg
Andersson bygg & montage Pilkington Floatglas AB
angtree KB Pysselpärlan
Assistans teamet Reklamhuset
Axdow AB Roffe Byggare
Beta Miljö Rödboken AB
Bilskroten Förslöv AB S-dalen svets
Bivio Assistans SEB
Bluelight Picture AB Spånstad kiosk
Celsa Steel Service Ab Studio Effect AB
Ebbarps Kvarn Åkeri AB Sus Scrofa
E-design SVAF Svenska Audionomföreningen
Elima AB Södra Hestra Sparbank
Falkenbergs Rör AB Thornbergs konditori AB
Folkpool Halmstad Torekovs Hamnkiosk & Pizzeria HB
Hallands idrottsförbund Trailerimport i Norden AB
HL Fasader Trygghetsrådet
HMS Industrial Networks AB Tylöskog AB
Incite AB Världsbutiken
Landstinget Halland Västkustägg i Halmstad AB
Malens Krog Östra Strandens Livs HB