INTERNATIONELL HANDEL

EXPORT & IMPORT KINA

FÖRBÄTTRA DIN EXPORT OCH IMPORT

Den här utbildningen ger dig värdefull kunskap i det praktiska export  och import genom hela den internationella leveranskedjan. Vi går igenom alla de moment som du som exportör behöver hålla koll på för att undvika onödiga fallgropar och kostsamma överraskningar.

En internationell handelstransaktion inbegriper många komplexa aktiviteter och moment mellan exportör och importör, såsom offertarbetet, finansieringslösning, produktkrav, dokument- och tullhantering, leveransvillkor, transport och säkerställd betalning. I en alltmer konkurrensutsatt global handel, är dessa exporttekniska moment oerhört viktiga nyckelkomponenter för att nå konkurrensfördelar och för att exportaffären ska bli framgångsrik.

Förbättra dina exportstrategier
Under denna heldag, kommer du att få en tydligare bild kring hur du kan förbättra ditt företags export och importstrategi exempelvis genom att effektivisera tullhanteringen, få till smidigare transportlösningar och attraktiva betalningsflöden, som i sin tur ökar förutsättningarna för att ditt företag ska lyckas med sin export och importaffär.

Kursinnehåll

 • Hur du förbereder offert och köpeavtal vid internationella affärer.
  • Alternativa finansieringsmöjligheter vid internationella affärer.
  • Produktanpassning, certifiering och märkning.
    • Hanteringen av dokument, tullar och avgifter vid export.
    • Vilka fördelar du kan få av EU:s frihandelsavtal.
    • Transporter
    • Leveransvillkoren i Incoterms® 2020.
    • Hur du säkerställer betalning vid internationella affärer.
    • Hur du minskar riskerna och ökar konkurrensfördelarna genom hållbart företagande.
 • Sourcing av tillverkare
 • Beställning av provexemplar
 • Produktion i annart land
 • Kvalitetskontroll & labbtest
 • Frakt, förtullning och försäkringar

Målgrupp 

 • Alltifrån VD:ar och personal som arbetar med export och importverksamhet och som vill utveckla och effektivisera sitt export och importarbete, till dig som är i startgroparna att satsa internationellt och vill göra rätt från början.

Hur?

Kom i god tid. Ta med penna och anteckningsblock. Föreläsarna har olika stil på sina föredrag, och de har material som antingen mejlas ut efteråt eller delas ut på plats.

Var?

Vårt kontor Revisionskonsulterna J Hägglund, Brogatan 9, Halmstad

När?

Kursen går regelbundet, se anmälan för specifika datum.

  Välj Datum

  Stad

  Vilken fas befinner du dig i?

  Bransch du tänker starta företag i, eller som du redan driver företag i