Svensk och internationell affärsjuridik

Vi erbjuder kvalificerad juridisk affärsrådgivning med tillgång till specialistkompetens. Fokus är att vara en snabbfotad och flexibel juridisk partner med förmåga att förstå och lösa våra kunders affärsutmaningar.

Bolagsrätt & Omstruktureringar

Legal
M&A

Fastighets-
juridik

​Offentlig
Sektor

Affärsjuridisk rådgivning med helhetssyn

I den föränderliga miljö där många företag och organisationer verkar, krävs en flexibel affärsjuridisk samarbetspartner med en helhetssyn på kundens verksamhet.

Affärsjuridisk rådgivning bidrar med störst värde när den är anpassad till företagets strategi och affärsverksamhet, om den kombineras med kunskap om den aktuella branschen och om de affärsmässiga konsekvenserna beaktas utifrån flera olika perspektiv, till exempel legala, finansiella och skattemässiga perspektiv.

Att kunna ta ett helhetsgrepp om affären och samarbeta mellan flera olika discipliner är en av våra styrkor. En annan är vårt stora internationella nätverk. Fördelen för dig som kund är tydlig, du behöver inte anlita olika typer av rådgivare i flera länder.

Kombination av jurister, konsulter och bolagsjurister

Vi kombinerar kvaliteterna hos traditionella advokater, konsulter och bolagsjurister. Precis som traditionella advokater levererar vi högkvalitativ juridisk rådgivning. Liksom konsulter har vi kompetens, processer och tekniskt stöd för att hantera komplexa projekt.

På samma sätt som bolagsjurister arbetar vi tillsammans med andra kompetensområden som finans, skatt, strategi, compliance, revision, riskhantering, marknadsföring och HR. Våra affärsjurister är djupt specialiserade inom sitt gebit och blir samtidigt inspirerade av att arbeta som en del i ett bredare sammanhang ihop med många andra specialister.