Outsourcing

Hyr in erfaren och flexibel kompetens
Så kan outsourcing ta dig ur krisen och in i framtiden.

VD

Ekonomichef

Outsourcing

Hela Ekonomiavdelningen

Ur krisen och in i framtiden med Revisionskonsulternas interimskonsulter och tjänster inom outsourcing.

Världen har plötsligt förändrats och vi står inför enorma utmaningar. Nu är det viktigt att utöva god kontroll och handlingsförmåga. Men att på egen hand hantera regelverken och sköta riskhanteringen är en stor utmaning och kan bli förödande om det inte fungerar. Vi på Revisionskonsulterna kan hjälpa dig.

Med hjälp av Revisionskonsulternas interimskonsulter och tjänster inom outsourcing finns lösningar för akuta och tillfälliga behov av kunskap och kompetens. En interimslösning är ett snabbt och tryggt alternativ för att lösa akuta situationer och hitta styrfart in i framtiden.

Vad är outsourcing?

Outsourcing innebär att ett företag lägger ut delar av verksamheten på en tredje part för att utföra en process, en tjänst eller en verksamhet som annars skulle ha utförts av det egna företaget.

Bakgrunden till att många företag använder sig av outsourcing handlar om resurs- och kompetensbrist samtidigt som åtgärden blir kostnadsbesparande då man slipper ha anställda inom bolaget som fokuserar på dessa områden. Outsourcing används också av företag som vill effektivisera och fokusera sina fasta resurser på kärnverksamheten.

Du kan begränsa kostnader och risk med att få in branschexperter med specialistkompetens inom exempelvis:

  • kostnadskontroll
  • skatter
  • avtal
  • arbetsrätt
  • kontrollfunktioner och finansiell rapportering
  • turnaround-processer
  • försäljning av verksamhetsdelar

Vad är ett interimsuppdrag?

Interimsuppdrag handlar om att hjälpa ett företag i behov av stöd inom en tjänst eller verksamhet under en begränsad tid tills dess att bolaget har funnit en långsiktig lösning. En interimslösning kan också vara att lägga grunden för en funktion, avdelning eller område inom företaget som sedan övergår i drift med egen anställd personal. Ni får snabbt in vår expert och uppdraget kan vara allt från ett par veckor till ett par år, heltid eller deltid.

Kompetensbrist och akuta rekryteringsbehov? Då kan outsourcing vara lösningen

Genom att kombinera olika typer av expertområden och människor med olika kunskaper kan du få en förlängd arm av olika synergier i en och samma tjänst. Revisionskonsulternas breda tjänsteutbud inom bland annat skatt, värdering och redovisning, hållbarhet och cybersäkerhet möjliggör en omfattande bevakning av branschpraxis samt utmaningar och möjligheter, vilket även öppnar för möjligheten att addera extra värde genom rådgivning ur ett strategiskt perspektiv.