COVID-19-situation

COVID-19-situation

Revisionskonsulterna J Hägglund AB kommer vara fortsatt fullt tillgängliga trots COVID-19-situation Revisionskonsulterna överväger noga utvecklingen med hänsyn till Covid-19, inklusive information från hälsomyndigheter runt om i världen. Vid denna tidpunkt har vi inte...

Tips på spara pengar

Tips på spara pengar

Gör varannan eller var tredje vecka till en ”snålvecka” då du äter extra billiga livsmedel. Vegetariansk/vegansk mat brukar faktiskt vara mycket billig och dessutom är denna typ av mat snällare mot miljön.  

En bra affärsplan bör innehålla – SWOT-Analys

En bra affärsplan bör innehålla – SWOT-Analys

SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats) – Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns? Skriv ner dessa och skriv även hur du ska lösa svagheter och hot och ta tillvara på styrkor och möjligheter. Hur du börjar formulera den, tänk på: 1. Mål-...

Get started – sole trader

As a sole trader (self-employed) you run and are responsible for the business as a private person. No starting capital is required for sole traders. You need to...

Business development tips. Tips 7 of 8

Keep Efforts Organized Business development can be a daunting task when you do not keep all of your contacts, leads, and activities in a central place. To make your sacred selling time most effective, use a CRM tool to keep track of your sales conversations.

Business development tips. Tips 6 of 8

Leverage Your Resources—Both People and Technology Make your life easier by delegating when possible. Do you need to write the proposal and follow-up materials or can a junior staffer or virtual assistant sit in on the sales meeting and write the first draft? Do you...

Hobby eller företag?

Hobby eller företag?  Det kan vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet (företag). Det handlar inte bara om huruvida verksamheten drar in pengar eller inte – du kan tjäna pengar på din hobby utan att du anses driva företag.  Vad...

En bra affärsplan bör innehålla – Ekonomi/budget

Ekonomi/budget – Här beskriver du det uppskattade penningflödet, dina intäkter och kostnader. Den innefattar:  - Resultatbudget – Uppskattade kostnader och intäkter per årsbasis. - Likviditetsbudget – Plan för kassaflödet i ditt företag. - Kapitalberäkning – En...

En bra affärsplan bör innehålla – Marknadsföring/försäljning

Marknadsföring/försäljning – Hur ska du synas och hur ska du skaffa kunder? Visitkort trycksaker och logga. Ska du ha en hemsida på Internet? Ska du sälja själv eller göra det via en återförsäljare? Hur mycket ska din produkt/tjänst kosta? Genomtänkta säljkampanjer...

En bra affärsplan bör innehålla – Marknaden/kunder

Marknaden/kunder – Hur ser marknaden ut idag? Är den växande och hur ser prisbilden ut? Hur stort område ska du bearbeta? Hur ska du nå kunderna och är de privatpersoner eller företagare? Har du redan klara kunder? Hur ofta och hur mycket köper kunderna och hur...

En bra affärsplan bör innehålla – Produkt/tjänst

Produkt/tjänst – Här beskriver du lite mer i detalj vad som utmärker din produkt/tjänst. Gör en lista på fördelar. Den är bra när du ska börja sälja. Ska du satsa på kvalité eller lågpris? Hur funkar ev. tillverkning och distribution? Berätta om dina planer framöver...