Blogg / Revisionskonsulterna J Hägglund

Revisionskonsulterna J Hägglund AB kommer vara fortsatt fullt tillgängliga trots COVID-19-situation Revisionskonsulterna överväger noga utvecklingen med hänsyn till Covid-19, inklusive information från hälsomyndigheter runt om i världen. Vid denna tidpunkt har vi inte några avbrott av våra tjänster som ett resultat av Covid-19-utbrottet. Revisionskonsulterna har implementerat en rad säkerhetsåtgärder såsom att uppmana våra medarbetare att […]

Hobby eller företag?  Det kan vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet (företag). Det handlar inte bara om huruvida verksamheten drar in pengar eller inte – du kan tjäna pengar på din hobby utan att du anses driva företag.  Vad är hobby?  Det som utmärker en hobbyverksamhet är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren […]

SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats) – Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns? Skriv ner dessa och skriv även hur du ska lösa svagheter och hot och ta tillvara på styrkor och möjligheter.  Hur du börjar formulera den, tänk på:  1. Mål- När ska affärsplanen vara klar? 2. Definiera för vem och varför du skriver. 3. Samla information. 4. Skriv kort och koncist. 5. Låt den vila några […]

Ekonomi/budget – Här beskriver du det uppskattade penningflödet, dina intäkter och kostnader. Den innefattar:  – Resultatbudget – Uppskattade kostnader och intäkter per årsbasis. – Likviditetsbudget – Plan för kassaflödet i ditt företag. – Kapitalberäkning – En uppskattning på hur mycket kapital du behöver. 

Marknadsföring/försäljning – Hur ska du synas och hur ska du skaffa kunder? Visitkort trycksaker och logga. Ska du ha en hemsida på Internet? Ska du sälja själv eller göra det via en återförsäljare? Hur mycket ska din produkt/tjänst kosta? Genomtänkta säljkampanjer och tävlingar kan ge bra extra fart på din försäljning 

Marknaden/kunder – Hur ser marknaden ut idag? Är den växande och hur ser prisbilden ut? Hur stort område ska du bearbeta? Hur ska du nå kunderna och är de privatpersoner eller företagare? Har du redan klara kunder? Hur ofta och hur mycket köper kunderna och hur betalar de?  

Produkt/tjänst – Här beskriver du lite mer i detalj vad som utmärker din produkt/tjänst. Gör en lista på fördelar. Den är bra när du ska börja sälja. Ska du satsa på kvalité eller lågpris? Hur funkar ev. tillverkning och distribution? Berätta om dina planer framöver och hur din affärsidé kan utvecklas. Ska du vidareutveckla den till […]

Om dig – Här ska du sälja dig själv. Din bakgrund är viktig om någon utomstående ska avgöra vilka möjligheter du har att lyckas med ditt företag. Berätta om dina personliga egenskaper, ditt nätverk, erfarenheter osv. Är ni fler så skriv lite om alla. Denna punkt är självklart främst för att kunna visa eventuella banker, investerare, etc. 

Beslutsunderlag för om du ska starta eller inte starta eget.  Det hjälper dig att tänka långsiktigt och hålla dig motiverad när det blir lite motigt.  Du märker om det verkligen går att tjäna pengar på din idé.  Du kommer att stöta på problem som du kan lösa innan du är igång.  Den kommer att hjälpa […]

Affärsplan är en ritning, en karta till hur du på snabbast möjliga sätt ska nå framgång med ditt företag. Att inte ha någon form av plan är samma sak som att bygga ett hus utan ritning, du blir säkert klar, men det kan ta längre tid och bygget blir med största sannolikhet ostadigt. Att skriva en affärsplan […]

Det är vanligt att man blir hotad i samband med ett annat brott. Personen som hotar kan säga att något hemskt ska hända, till exempel att hen ska skada dig eller någon annan om du gör eller säger något. Det är ett brott att hota på det sättet. Om man blir hotad ofta kan det […]

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Gör en polisanmälan om du blivit utsatt för hot som upplevs som allvarligt.  Att tänka på vid anmälan  Spara all information om hotet. Spara […]

Om du är på en webbplats som du inte litar på ska du inte lämna ut varken kortuppgifter eller personuppgifter som personnummer, telefonnummer, namn eller adress. Granska webbplatsen, finns det tydliga kontaktuppgifter som adress och e-postadress till företaget? Ser sajten seriös ut? Ibland kan bluffsidor vara ostrukturerade och ha många stavfel, men så är det […]

Att tacka ja till erbjudanden om billiga presentkort på nätet kan bli dyrt. Många gånger måste du först fylla i en marknadsundersökning och erbjudandet kan ofta utmynna i dyra abonnemang. Annonserna förekommer framförallt i sociala medier som Facebook och Instagram. Det är sällan företaget som står på presentkortet som ligger bakom dessa erbjudanden, utan det rör sig om andra aktörer. 

1 2 3 43