SMALL BUSINESS MANUFACTURING | THINGS TO CONSIDER BEFORE STARTING

SMALL BUSINESS MANUFACTURING | THINGS TO CONSIDER BEFORE STARTING

THINGS TO CONSIDER BEFORE STARTING A SMALL BUSINESS MANUFACTURING COMPANY Starting a small manufacturing business in India is often seen as a great opportunity for entrepreneurs. With the right product, entrepreneurs can generate considerable profits in the...
Tillväxtvilja

Tillväxtvilja

Tillväxtvilja Färre småföretag vill växa Andelen småföretag i Sverige som vill växa har minskat från 77 procent år 2005 till 69 procent år 2017. Samtidigt tror 44 procent av företagen att omsättningen kommer att öka på tre års sikt.  Med tillväxtvilja avses här...
TRE AFFÄRSTIPS

TRE AFFÄRSTIPS

TRE AFFÄRSTIPS Sälj tidigt  Det första tipset är att man behöver komma igång med säljet på ett tidigt stadium. Sitt inte bakom skrivbordet och utveckla något helt färdigt innan du pratat och träffat kunder, där har du 97 procent av alla inkubatorföretags problem. Jag...
Bra affärstips

Bra affärstips

Bra affärstips Ha inte för mycket pengar Småbarn brukar gilla att rita och bygga med klossar och liknande. Tänkt på att småbarn inte bryr sig om märkessaker så köp lågprisklossar och ritblock. Det kan vara för mycket fokus på att få in pengar i bolag. Från början vill...