Minnesgåva

Minnesgåva

Minnesgåva Har du fyllt jämnt under 2020 och arbetat i ditt eget aktiebolag i minst sex år kan bolaget ge dig en skattefri minnesgåva i år. För att gåvan ska vara skattefri får den inte vara värd mer än 15 000 kr inklusive...
Köp inventarier

Köp inventarier

Köp Inventarier Köper du inventarier till ditt företag får du i år göra direktavdrag för inköp som understiger 22 750 kr. Det gäller samtliga företagsformer och oavsett när under året du gör inköpet. Men tänk på att inventarier som naturligt hör ihop ses som en...
Periodiseringsfond funkar inte

Periodiseringsfond funkar inte

Periodiseringsfond Funkar Inte Med en periodiseringsfond kan man flytta årets inkomst till något av de kommande sex åren. Men möjligheten att skatteplanera med periodiseringsfonder när bolagsskatten sänks har stoppats. En avsättning till periodiseringsfond som görs i...
Sänkt bolagsskatt

Sänkt bolagsskatt

Sänkt Bolagsskatt Inkomstskatten för juridiska personer sänks från 22 procent till 21,4 för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. År 2021 sänks skatten till 20,6 procent. Det innebär att det är skattemässigt fördelaktigt att genomföra planerade...
Investeraravdrag

Investeraravdrag

Investeraravdrag Investerar du i ett mindre aktiebolag när det bildas kan du få dra av hälften av det du betalar för aktierna i inkomstslaget kapital. Det gäller även när du köper aktier i ett lagerbolag eller i annat bolag du inte redan äger aktier i.Avdraget får du...
Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt Redovisar du ett högt resultat i din enskilda firma eller tar ut en hög lön från ditt bolag försvinner mycket i skatt och avgifter. När det gäller statlig skatt finns det två inkomstnivåer du bör ha koll på 2018. Vid 468 700 kr börjar du betala 20...
Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extra Bolagsstämma Om du har outnyttjat utdelningsutrymme i ditt bolag som du vill utnyttja i år så kan ett utdelningsbeslut fattas på en extra bolagsstämma innan årsskiftet. Men det krävs då att ditt bolag, enligt senaste årsredovisningen, har utdelningsbara...
Lönen som utdelningsunderlag

Lönen som utdelningsunderlag

Lönen som utdelningsunderlag Har du anställda i bolaget kan utdelningsutrymmet vara betydligt större än schablonen. Det lönebaserade utrymmet uppgår till hälften av den kontanta lönesumman i bolaget. Men för att få tillämpa denna regel krävs att du tar ut en viss...
Lågbeskattad utdelning

Lågbeskattad utdelning

Lågbeskattad utdelning Är du ensam ägare till ditt bolag har du i år möjlighet att ta ut utdelning upp till ett schablonmässigt beräknat tak på 169 125 kr med låg skatt. Äger du flera bolag får du dock använda dig av denna schablon för endast ett av bolagen. Är ni...
Bilda eller köpa aktiebolag

Bilda eller köpa aktiebolag

Bilda eller köpa aktiebolag En av fördelarna med att arbeta i eget aktiebolag är att du kan ta ut utdelning från bolaget med låg skatt. Sådan utdelning beskattas under vissa förutsättningar med endast 20 procents kapitalskatt. Bolaget måste dock först betala 22...