24 sätt att sänka skatten. Del 24 av 24

Pensionsspara som företagare Du som saknar pensionsrätt i din anställning eller redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet kan göra avdrag för eget pensionssparande. Du får göra avdrag med ett belopp motsvarande 35 procent av din inkomst, dock max 448.000kr för...

24 sätt att sänka skatten. Del 23 av 24

Förmånsgrundande inkomst Innan du bestämmer en lämplig inkomstnivå för 2017 bör du titta på vilka förmåner som är kopplade till inkomsten. För 2017 krävs en inkomst på minst 336.000 kr för att få maximal sjukpenning och 448 000 kr för maximal föräldrapenning. För att...

24 sätt att sänka skatten. Del 22 av 24

Ha koll på statlig skatt Redovisar du ett högt resultat i din firma eller tar ut en hög lön från ditt bolag försvinner mycket i skatt och avgifter. När det gäller statlig skatt finns det två inkomstnivåer du bör ha koll på 2017. Vid 452 100 kr börjar du betala 20...

24 sätt att sänka skatten. Del 21 av 24

Leasing och moms Normalt får ett inte göra moms för inköp av personbil. Men arbetsgivare leasar din förmånsbil får hen göra avdrag med halva momsen på leasingfakturorna. Det finns dock ett krav för detta avdrag. Du får inte använda bilen enbart för privata resor utan...

24 sätt att sänka skatten. Del 18 av 24

Välja företagsform Eget aktiebolag kan vara ett bra val om du tänker bli företagare och inte vill starta lite försiktigt med en enskild firma. Men det är bara aktier du äger vid årets ingång som ger rätt till lågbeskattad utdelning. Tänker du köpa eller nybilda ett...

24 sätt att sänka skatten. Del 17 av 24

Lågbeskattadutdelning En av fördelarna med att arbeta i eget aktiebolag är att du kan ta ut utdelning från bolaget med låg skatt. Sådan utdelning beskattas under vissa förutsättningar med endast 20 procents kapitalskatt. Bolaget måste dock först betala 22 procent i...

24 sätt att sänka skatten. Del 16 av 24

Rot-och rut tjänster Den reducering av arbetskostnaden som gjorts på fakturan om du köpt rot eller rut tjänster under 2017 är bara en preliminär skattereduktion. Det är därför viktigt att du betalar en sådan faktura innan årsskiftet. Betalar du senare flyttas din...

24 sätt att sänka skatten. Del 15 av 24

Studiemedel Innan du börjar skatteplanera som studerande bör du tänka på att vid bedömningen av din rätt till studiemedel tas det hänsyn till dina inkomster från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Ligger du på gränsen för att få studiemedlen reducerade bör du...

24 sätt att sänka skatten. Del 14 av 24

Auktionsvinst Säljer du dina privata saker på auktion eller på annat sätt, till exempel på Blocket, ska eventuell vinst beskattas i kapital. Men bara till den del dina vinster under året överstiger 50.000 kr. Vid vinstberäkningen drar du av ditt inköpspris eller 25...

24 sätt att sänka skatten. Del 13 av 24

Skattefri kapitalinkomst En del av din kapitalinkomst kan bli skattefri om du har en låg arbetsinkomst utan att vara pensionär. Det är en positiv bieffekt av jobbskatteavdraget. Har du en kommunalskatt på 32 kr gäller det om din totala arbetsinkomst i år ligger mellan...

24 sätt att sänka skatten. Del 12 av 24

Skattefri arbetsinkomst Studerar du eller har du av annan anledning endast tillfälliga arbetsinkomster under året kan du i år tjäna upp till 18 950 kr utan att du behöver betala någon skatt eller allmän pensionsavgift. Men det är ingen nackdel att tjäna mer....

24 sätt att sänka skatten. Del 11 av 24

Ge bort skattefri aktieutdelning Ger du bort rätten till kommande aktieutdelning på dina direktägda aktier slipper du skatta för utdelningen. Gäller både börsnoterade och onoterade aktier. Det kan vara ett bra sätt att till exempel stödja en skattebefriad...

24 sätt att sänka skatten. Del 10 av 24

Gåva till utlandet Om du ger bort dina direktägda vinstaktier till någon som inte skattar i Sverige blir det ingen svensk skatt vid en framtida försäljning. Givetvis kan det bli skatt i det land där gåvotagaren bor, men i många länder är aktievinster skattefria. Har...

24 sätt att sänka skatten. Del 9 av 24

Fördela låneräntor Har du tillsammans med någon ett gemensamt betalningsansvar för ett banklån behöver ni inte dra av hälften var av räntan. Utan den som har betalat en större del av räntan har också rätt att dra av en större del. Meddelar du banken före årsskiftet...