Skattetips / Revisionskonsulterna J Hägglund

Pensionsspara som företagare Du som saknar pensionsrätt i din anställning eller redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet kan göra avdrag för eget pensionssparande. Du får göra avdrag med ett belopp motsvarande 35 procent av din inkomst, dock max 448.000kr för 2017. Tänk på att du bör göra insättningen på ditt pensionssparkonto eller betala pensionsförsäkringspremien före årsskiftet.

Förmånsgrundande inkomst Innan du bestämmer en lämplig inkomstnivå för 2017 bör du titta på vilka förmåner som är kopplade till inkomsten. För 2017 krävs en inkomst på minst 336.000 kr för att få maximal sjukpenning och 448 000 kr för maximal föräldrapenning. För att inkomsten ska ge maximal pensionsrätt måste du komma upp i en […]

Ha koll på statlig skatt Redovisar du ett högt resultat i din firma eller tar ut en hög lön från ditt bolag försvinner mycket i skatt och avgifter. När det gäller statlig skatt finns det två inkomstnivåer du bör ha koll på 2017. Vid 452 100 kr börjar du betala 20 procent statlig skatt och […]

Leasing och moms Normalt får ett inte göra moms för inköp av personbil. Men arbetsgivare leasar din förmånsbil får hen göra avdrag med halva momsen på leasingfakturorna. Det finns dock ett krav för detta avdrag. Du får inte använda bilen enbart för privata resor utan du måste köra minst 100 mil i ditt arbete under […]

Julklapp Som anställd i eget aktiebolag kan du få en skattefri julklapp innan jul. Men den får inte kosta mer än 450 kr inklusive moms. Köper bolaget en julklapp för 451 kr eller mer kommer hela värdet att beskattas som till dig.

Minnesgåva Har du fyllt jämnt under 2017 och arbetat i ditt eget aktiebolag i minst sex år kan bolaget ge dig en skattefri minnesgåva. För att gåvan ska vara skattefri får den inte vara värd mer än 15.000 kr inklusive moms.

Välja företagsform Eget aktiebolag kan vara ett bra val om du tänker bli företagare och inte vill starta lite försiktigt med en enskild firma. Men det är bara aktier du äger vid årets ingång som ger rätt till lågbeskattad utdelning. Tänker du köpa eller nybilda ett aktiebolag bör du därför göra det före årsskiftet. Då […]

Lågbeskattadutdelning En av fördelarna med att arbeta i eget aktiebolag är att du kan ta ut utdelning från bolaget med låg skatt. Sådan utdelning beskattas under vissa förutsättningar med endast 20 procents kapitalskatt. Bolaget måste dock först betala 22 procent i bolagsskatt innan pengarna delas ut. Är du ensam ägare till ditt bolag har du […]

Rot-och rut tjänster Den reducering av arbetskostnaden som gjorts på fakturan om du köpt rot eller rut tjänster under 2017 är bara en preliminär skattereduktion. Det är därför viktigt att du betalar en sådan faktura innan årsskiftet. Betalar du senare flyttas din skattereduktion över till inkomst deklarationen 2019. Förskottsbetalar du rot- eller ruttjänster i år […]

Studiemedel Innan du börjar skatteplanera som studerande bör du tänka på att vid bedömningen av din rätt till studiemedel tas det hänsyn till dina inkomster från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Ligger du på gränsen för att få studiemedlen reducerade bör du avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet. Har du fått studiemedel för […]

Auktionsvinst Säljer du dina privata saker på auktion eller på annat sätt, till exempel på Blocket, ska eventuell vinst beskattas i kapital. Men bara till den del dina vinster under året överstiger 50.000 kr. Vid vinstberäkningen drar du av ditt inköpspris eller 25 procent av försäljningspriset efter avdrag för eventuellprovision. Se till att utnyttja varje […]

Skattefri kapitalinkomst En del av din kapitalinkomst kan bli skattefri om du har en låg arbetsinkomst utan att vara pensionär. Det är en positiv bieffekt av jobbskatteavdraget. Har du en kommunalskatt på 32 kr gäller det om din totala arbetsinkomst i år ligger mellan 18 951 och 59 900 kr. Vid en arbetsinkomst mellan 39 […]

Skattefri arbetsinkomst Studerar du eller har du av annan anledning endast tillfälliga arbetsinkomster under året kan du i år tjäna upp till 18 950 kr utan att du behöver betala någon skatt eller allmän pensionsavgift. Men det är ingen nackdel att tjäna mer. Jobbskatteavdraget gör att du endast betalar pensionsavgiften på 7 procent för en […]

Ge bort skattefri aktieutdelning Ger du bort rätten till kommande aktieutdelning på dina direktägda aktier slipper du skatta för utdelningen. Gäller både börsnoterade och onoterade aktier. Det kan vara ett bra sätt att till exempel stödja en skattebefriad hjälporganisation. Men för att undvika beskattning måste du ge bort rätten till utdelning innan bolagsstämman fattar beslut […]

Gåva till utlandet Om du ger bort dina direktägda vinstaktier till någon som inte skattar i Sverige blir det ingen svensk skatt vid en framtida försäljning. Givetvis kan det bli skatt i det land där gåvotagaren bor, men i många länder är aktievinster skattefria. Har du föräldrar eller barn som flyttat utomlands kan det vara […]

Fördela låneräntor Har du tillsammans med någon ett gemensamt betalningsansvar för ett banklån behöver ni inte dra av hälften var av räntan. Utan den som har betalat en större del av räntan har också rätt att dra av en större del. Meddelar du banken före årsskiftet hur räntan ska fördelas kommer den valda fördelningen med […]

Hitta vinster Om ditt totala underskott i kapitalöverstiger 100.000 kr tjänar du på att sälja allt som vinstbeskattas i kapital. Har du planer på att sälja din villa, sommarstuga eller bostadsrätt nästa år kan du tjäna på att tidigare lägga försäljningen. Det räcker med att det finns ett bindande avtal före årsskiftet för att vinsten […]

Ha koll på underskott Skatten i kapital är 30 procent. Om hela inkomstslaget kapital ger ett underskott får du en skattereduktion med 30 procent av underskottet. Om dina förluster och ränteavdrag med mera är så stora att det totala underskottet är större än 100 000 kr blir skattereduktionen endast 21 procent för den del som […]

 Ge bort aktier Vill du flytta vinster eller förluster på direktägda aktier inom familjen kan du ge bort eller ta emot en aktie som gåva innan den säljs. Vid gåva tar gåvotagaren över givarens genomsnittliga omkostnadsbelopp för aktien. Skriv ett gåvobrev och kontakta givarens bank eller fondmäklare där han eller hon har sitt VP-konto eller […]

Avnoterat bolag Bolag som blivit avnoterat från börsen ger inte med automatik någon avdragsgill aktieförlust. Utan en sådan aktie måste säljas. Den kan dock vara svår att säljas. Den kan dock vara svår att sälja på marknaden. Att sälja en sådan aktie privat för marknadsvärdet innan årsskiftet kan därför vara ett alternativ om du vill […]

1 2