Återvinning och avfall

Återvinning och avfall

Återvinning och avfall Svenska aktörer är världsledande i att hantera och återvinna avfall. Tack vare ett omfattande och effektivt avfallshanteringssystem har deponering av kommunalt avfall blivit nästan obefintligt. Svenska företag erbjuder innovativa lösningar och...