Digitalisering / Revisionskonsulterna J Hägglund

Ledare måste fokusera på att etablera en förändringskulturDigitalisering av företag beskrivs alltför ofta som en process där man integrerar bättre och modernare teknik i den dagliga verksamheten. Men digitalisering är mycket mer än att införa  det senaste på teknikfronten. När ditt företag digitaliseras, är det inte tekniken som förändras, det är hela ditt företag. Det […]

Big Data. Ledare behöver korrekt data för att fatta rätt beslutBig Data är den term vi använder för att förklara den ökande mängden digital data, både ostrukturerad och strukturerad, som finns tillgänglig i tabeller eller databaser på de flesta företag. Uppgifter kan fås från t ex sociala medier, kameror, bilddatabaser, produktspårning, satellitbilder, trafikoptimering, seismiska data […]

Robotar och AI blir ledarens nya supportrarRobotik och artificiell intelligens (AI) är fortfarande i sin linda, men vi kan redan nu se konturerna av vilken enorm inverkan detta kommer att ha på företagen oavsett storlek, bransch och geografi. Chefer på alla nivåer måste anpassa sig till en värld med ständigt smartare maskiner. De största förändringarna […]

Chefer behöver anställda som kan både IT och affärenIT är inte längre en isolerad del av verksamheten, med egen IT-personal, utan en del av själva företaget. Organisationer kommer i allt högre grad att behöva medarbetare som har relevant IT-kunskap i kombination med kunskap om bolagets strategi, processer och tillhörande affärssystem. Anställda som förstår hur IT […]

Alla chefer måste förstå ITI vår nya digitala vardag måste varje ledare förstå hur olika IT-val kommer att påverka den egna verksamheten, marknaden, kunderna och leverantörerna. Det räcker inte längre att anförtro IT till en särskild avdelning eller befattning. I en digitaliserad värld kommer förståelsen för IT att vara en förutsättning för att leda, oavsett […]

När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt uppsatta mål. 5 TIPS FÖR LEDARE SOM SKA DIGITALISERA SIN VERKSAMHET. När ditt företag digitaliseras, är det inte bara tekniken som förändras – alla delar av din verksamhet berörs. Det är först och främst en kulturell och organisatorisk […]