5. Ledare måste fokusera på att etablera en förändringskultur Digitalisering av företag beskrivs alltför ofta som en process där man integrerar bättre och modernare teknik i den dagliga verksamheten. Men digitalisering är mycket mer än att införa  det senaste på teknikfronten. När ditt företag digitaliseras, är det inte tekniken som förändras, det är hela ditt […]

4. Big Data. Ledare behöver korrekt data för att fatta rätt beslut Big Data är den term vi använder för att förklara den ökande mängden digital data, både ostrukturerad och strukturerad, som finns tillgänglig i tabeller eller databaser på de flesta företag. Uppgifter kan fås från t ex sociala medier, kameror, bilddatabaser, produktspårning, satellitbilder, trafikoptimering, […]

3. Robotar och AI blir ledarens nya supportrar Robotik och artificiell intelligens (AI) är fortfarande i sin linda, men vi kan redan nu se konturerna av vilken enorm inverkan detta kommer att ha på företagen oavsett storlek, bransch och geografi. Chefer på alla nivåer måste anpassa sig till en värld med ständigt smartare maskiner. De […]

2. Chefer behöver anställda som kan både IT och affären IT är inte längre en isolerad del av verksamheten, med egen IT-personal, utan en del av själva företaget. Organisationer kommer i allt högre grad att behöva medarbetare som har relevant IT-kunskap i kombination med kunskap om bolagets strategi, processer och tillhörande affärssystem. Anställda som förstår […]

När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt uppsatta mål. 5 TIPS FÖR LEDARE SOM SKA DIGITALISERA SIN VERKSAMHET 1. Alla chefer måste förstå IT I vår nya digitala vardag måste varje ledare förstå hur olika IT-val kommer att påverka den egna verksamheten, marknaden, kunderna och […]

När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt uppsatta mål. 5 TIPS FÖR LEDARE SOM SKA DIGITALISERA SIN VERKSAMHET. När ditt företag digitaliseras, är det inte bara tekniken som förändras – alla delar av din verksamhet berörs. Det är först och främst en kulturell och organisatorisk […]