Studie- och konferensresor

Studie- och konferensresor

Studie- och konferensresor Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa. Ett litet inslag av nöje och rekreation under resan...
Rabatter och lån

Rabatter och lån

Rabatter och lån Rabatt, bonus eller annan liknande förmån är skattepliktig. Personalrabatter är under vissa förutsättningar skattefria. När det gäller räntefria lån eller lån med lägre ränta som en arbetsgivare lämnar till en anställd, då ska den anställde beskattas...
Friskvårdsaktiviteter O-Ö

Friskvårdsaktiviteter O-Ö

Friskvårdsaktiviteter O-Ö I tabellen ser du vilka friskvårdsaktiveter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt, så länge aktiviteterna är av mindre värde. Listan innehåller exempel på vanliga aktiviteter och är inte heltäckande....
Friskvårdsaktiviteter A-N

Friskvårdsaktiviteter A-N

Friskvårdsaktiviteter A-N I tabellen ser du vilka friskvårdsaktiveter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt, så länge aktiviteterna är av mindre värde. Listan innehåller exempel på vanliga aktiviteter och är inte heltäckande....
Rot- och rutarbete

Rot- och rutarbete

Rot- och rutarbete Om arbetsgivaren ger de anställda förmån av rutarbete, till exempel enklare städning, tvättning, trädgårdsskötsel eller barnpassning eller förmån av rotarbete (rot = reparation och underhåll, om- och tillbyggnad) beskattas de anställda för denna...
Husbil

Husbil

Husbil Om anställda får eller kan använda arbetsgivarens husbil privat uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. Hur du beräknar förmånsvärdet beror på om husbilen är klassad som personbil/lätt lastbil eller tung lastbil. Husbil som är personbil eller lätt...
Arbetsredskap

Arbetsredskap

Arbetsredskap För att förmånen att använda ett arbetsredskap för privat bruk ska vara skattefri för den anställde och du därigenom inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter krävs att varan eller tjänsten har väsentlig betydelse för att den anställde...
Arbetskläder och arbetsredskap

Arbetskläder och arbetsredskap

Arbetskläder och arbetsredskap Om du som arbetsgivare tillhandahåller fria arbetskläder och arbetsredskap till de anställda behöver du under vissa omständigheter inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för dessa förmåner. Ett villkor är att du betalar...
Gåvor mellan privatpersoner

Gåvor mellan privatpersoner

Gåvor mellan privatpersoner Pengar eller annan ersättning som ges mellan privatpersoner utan någon form av motprestation anses som skattefria gåvor. Om mottagaren av ersättningen däremot utför någon form av prestation eller arbete är ersättningen normalt...
Vad gäller för olika typer av gåvor?

Vad gäller för olika typer av gåvor?

Vad gäller för olika typer av gåvor? Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive...
Gåvor

Gåvor

Gåvor Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Under vissa förutsättningar är dock jul-, jubileums- och minnesgåvor skattefria.En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde (= marknadsvärdet inklusive moms) inte överstiger vissa...
Så överlever du när Amazon kommer.

Så överlever du när Amazon kommer.

Så överlever du när Amazon kommer. Del 1 E-handelsjätten Amazon erövrar just nu världen med sitt breda sortiment och snabba leveranser. Nu pekar mycket på att de även är på väg att inta Sverige. Förbered dig så här!Domänen amazon.se köptes för ett år sedan och enligt...
Vem får företaget om vi skiljer oss?

Vem får företaget om vi skiljer oss?

Vem får företaget om vi skiljer oss? Del 1 Även om kärleken är stark är det smart att förbereda sig för det värsta. Ett äktenskapsförord minskar risken för svåra konflikter längre fram.Som egenföretagare är det viktigt att veta vilka avtal du behöver för att trygga...