Hyra ut i andrahand – det här måste du ha koll på.

Tips 1

Fråga hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om tillstånd. Har du inte tillstånd och hyr ut ändå kan du faktiskt bli av med ditt boende. Föreningen kan ta ärendet till tingsrätten och säga upp bostadsrättsavtalet och sälja lägenheten. En hyresvärd kan säga upp kontraktet på hyresrätten på direkten. Får du en ny hyresgäst, eller om kontraktet ska förlängas, behöver du ett nytt tillstånd.

Tips 2

En del bostadsrättsföreningar har fattat principbeslut som gäller lika för alla i föreningen, eftersom det blivit så vanligt med framför allt Airbnb.

Tips 3

Ska du däremot hyra ut ett eller flera rum i bostaden krävs inget tillstånd alls, enligt hyresnämnden.  

Tips 4

Får du ett nej till uthyrning kan du alltid vända dig till hyresnämnden för att få det prövat. De kan ge dig ett tidsbegränsat tillstånd.  

Tips 5

För att få hyra ut i andra hand ska man ha något som heter ”beaktansvärda skäl”. Exempel på det är bland annat ålder, sjukdom, studier eller tillfälligt arbete på annan ort, särskilda  familjeförhållanden och sambo på prov. Man kan också få hyra ut för längre utlandsvistelse. 

Tips 6

Kom ihåg att hyran och lägenheten  alltid är förstahandshyresgästens ansvar. Därför kan du aldrig bli nekad att hyra ut med förklaringen att andrahandshyresgästens eventuella oförmåga att betala hyra. Men det innebär också att om andrahandshyresgästen missköter sig, vanvårdar lägenheten eller är störande, så kan du som förstahandshyresgäst bli uppsagd och skadeståndsskyldig.  

Tips 7

Glöm inte se över dina försäkringar innan du hyr ut eller hyr. En hemförsäkring täcker upp inbrott, brand, vattenskador. Om den som hyr stjäl eller slår sönder något finns inget skydd. Utökar du din försäkring med allrisk/otursskydd täcker du upp om den som hyr råkar förstöra något. 

Tips 8

Ska du hyra av någon i andra hand, se till att ha en egen hemförsäkring så att ansvarsskydd  finns. Det skyddar dig som försäkringstagare vid skadeståndskrav från motparten i samband med en skada eller olycka.

Tips 9

Upp till 40 000 kronor kan du hyra ut för per år och bostad innan du måste börja skatta.

Tips 10

Bor du i villa får du dra av 20 procent av den hyra som du tar ut. Bor du i lägenhet kan du dra av beloppet för hyran eller föreningsavgiften.

Tips 11

Skriftliga avtal måste upprättas, och förtryckta avtalsformulär kan man hitta på Hyresgästföreningens sida. Hyresgästen och andrahandshyresgästen ska ha var sitt exemplar, ibland brukar även hyresvärden vilja ha en kopia. Glöm inte att skriva in att hyran ska följa hyresutvecklingen för lägenheten.

Tips 12

Vad gäller hyran får du inte ta ut mer än det du själv betalar till hyresvärden, om lägenheten hyrs ut omöblerad. Är den däremot möblerad kan du lägga på 10-15 procent av hyran. Skulle du mot förmodan ta ut för hög hyra bör du vara medveten om att hyresgästen i efterhand kan vända sig till hyresnämnden och kräva tillbaka ”överhyran”, plus ränta i upp till ett år.  

Tips 13

Hyrs lägenheten ut möblerad rekommenderas att en inventarielista tas med i kontraktet. Skriv även ned eventuella skador och skavanker, och plocka bort sådant som har högt affektionsvärde för dig. Skriv också in att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet ifall uthyrningen pågår mer än två år. 

Tips 14

En sak många glömmer är att kontrollera om den som ska hyra har en ekonomi som klarar hyran och saknar betalningsanmärkningar. En privatperson kan kostnadsfritt begära att få kreditupplysning på sig själv en gång om året.