Rot- och rutarbete

Om arbetsgivaren ger de anställda

  • förmån av rutarbete, till exempel enklare städning, tvättning, trädgårdsskötsel eller barnpassning eller
  • förmån av rotarbete (rot = reparation och underhåll, om- och tillbyggnad)

beskattas de anställda för denna förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet, det vill säga det pris den anställde själv skulle få betala för motsvarande tjänst.

Förmånsvärdet motsvarar vanligtvis arbetsgivarens kostnad inklusive moms.

Den som har fått förmån av rot- eller rutarbete har rätt till skattereduktion på den delen som avser arbetskostnad.