Hobby eller företag?

Hobby eller företag?

Hobby eller företag? Det kan vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet (företag). Det handlar inte bara om huruvida verksamheten drar in pengar eller inte – du kan tjäna pengar på din hobby utan att du anses driva företag. Vad är...
Höjd beskattning på ISK-sparande

Höjd beskattning på ISK-sparande

Höjd beskattning på ISK-sparande Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring bör beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet istället för 0,75%....
Ändrad avyttringstidpunkt vid konkurs

Ändrad avyttringstidpunkt vid konkurs

Ändrad avyttringstidpunkt vid konkurs Ett värdepapper som har getts ut av ett utländskt företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening ska anses avyttrat när företaget försätts i konkurs. Det gäller även för aktier etablerade...
Skattereduktion för fackföreningsavgift

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Skattereduktion för fackföreningsavgift En skattereduktion för fackföreningsavgifter bör återinföras. En fackföreningsmedlem bör medges reduktion med 25 procent av hans eller hennes sammanlagda avgift under året. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1...
Kan förmånsbilen vara skattefri?

Kan förmånsbilen vara skattefri?

Kan förmånsbilen vara skattefri? Peter har köpt en ny lägenhet tillsammans med sin sambo. Peters arbetsgivare har en lätt lastbil som han erbjudit Peter att låna under en helg i sommar för att transportera alla möbler och flyttkartonger till den nya lägenheten.Hur ska...
Kraftigt höjd skatt på husbilar

Kraftigt höjd skatt på husbilar

Kraftigt höjd skatt på husbilar Skatten för husbilar kan komma att höjas kraftigt som en följd av regeringens förslagna höjda fordonsskatt för att minska utsläppen av koldioxid. Förslaget rör nya husbilar som registreras efter den 1juli 2018. Ett fordon som i dag...
Skattebefrielsen kvar i Portugal

Skattebefrielsen kvar i Portugal

Skattebefrielsen kvar i Portugal Under ett informellt möte med eurozonens finansministrar tidigare i höst öppnade den portugisiske finansminstern Mario Centeno för en förändring av beskattningen av inkomster och pensioner för utlänningar bosatta i Portugal. Men det...