Hobby eller företag?

Hobby eller företag?  Det kan vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet (företag). Det handlar inte bara om huruvida verksamheten drar in pengar eller inte – du kan tjäna pengar på din hobby utan att du anses driva företag.  Vad...

Höjd beskattning på ISK-sparande

Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring bör beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet istället för 0,75%. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1...

Ändrad avyttringstidpunkt vid konkurs

Ett värdepapper som har getts ut av ett utländskt företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening ska anses avyttrat när företaget försätts i konkurs. Det gäller även för aktier etablerade utanför EES-området. De nya...

Skattereduktion för fackföreningsavgift

En skattereduktion för fackföreningsavgifter bör återinföras. En fackföreningsmedlem bör medges reduktion med 25 procent av hans eller hennes sammanlagda avgift under året. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Kan förmånsbilen vara skattefri?

Peter har köpt en ny lägenhet tillsammans med sin sambo. Peters arbetsgivare har en lätt lastbil som han erbjudit Peter att låna under en helg i sommar för att transportera alla möbler och flyttkartonger till den nya lägenheten.Hur ska denna förmån värderas, eller kan...