Kan förmånsbilen vara skattefri?

Peter har köpt en ny lägenhet tillsammans med sin sambo. Peters arbetsgivare har en lätt lastbil som han erbjudit Peter att låna under en helg i sommar för att transportera alla möbler och flyttkartonger till den nya lägenheten.
Hur ska denna förmån värderas, eller kan den vara skattefri?
En förutsättning för att bli beskattad för en bilförmån är att den anställde använder arbetsgivarens bil för privat körning i mer än ”ringa omfattning”. När körningen understiger detta är förmånen skattefri.
Med ringa omfattning menas 10 gånger och 100 mil under ett år. Det räcker att en av gränserna har passerats för att det inte längre är fråga om ringa omfattning.
En dag utgör ”en gång” i detta sammanhang. Den som lånar arbetsgivarens bil under en helg har därför använt bilen tre gånger.
Under förutsättning att Eva alltså inte kör mer än 100 mil med bilen under helgen är förmånen skattefri. Det gäller även för drivmedlet om arbetsgivaren skulle bjuda på detta.
Observera att skattefriheten för en bil- och drivmedelsförmån i detta fall endast gäller om den anställde inte redan har en förmånsbil. Att låna ytterligare en bil innebär att den anställde ska beskattas för två förmånsbilar den aktuella månaden.