Hobby eller företag?

Det kan vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet (företag). Det handlar inte bara om huruvida verksamheten drar in pengar eller inte – du kan tjäna pengar på din hobby utan att du anses driva företag.

Vad är hobby?
Det som utmärker en hobbyverksamhet är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.
Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

  • du utövar på din fritid
  • inte är din huvudsakliga försörjning
  • du gör utan vinstsyfte.

Det finns ingen bokföringsskyldighet för hobbyverksamhet, däremot är du anteckningsskyldig. Det betyder att du ska spara anteckningar, räkningar, kvitton med mera inför deklarationen.

Hobbyverksamhet ger ingen rätt till F-skatt. Ett fåtal hobbyidkare anses bedriva ekonomisk verksamhet och det innebär att verksamheten är momspliktig, trots att den inte bedöms vara näringsverksamhet.

Vad är näringsverksamhet?
En näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Det innebär att verksamheten ska kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Om något av dessa villkor inte uppfylls är det oftast fråga om inkomst av tjänst från uppdragsgivare eller hobbyverksamhet.
När du startar en enskild näringsverksamhet godkänns du för F-skatt. Normalt anses du bedriva ekonomisk verksamhet och ska därmed också registrera dig för moms.

Bedömning
Man kan inte själv välja att klassa sin verksamhet som hobby eller näringsverksamhet. Bland kriterierna för näringsverksamhet  – varaktighet, självständighet och vinstsyfte  – uppfyller en hobbyverksamhet i regel bara kraven på varaktighet och självständighet. Själva arbetsinsatsen är inte avgörande. En hobbyverksamhet kan ge ett överskott, men ändå sakna vinstsyfte.

Gränsen mellan hobby och näringsverksamhet är ibland svår att dra. I många fall måste man därför göra en helhetsbedömning där man tar hänsyn till alla förutsättningar i verksamheten.

Några faktorer som tyder på att det handlar om näringsverksamhet:

  • Det finns en avsikt att bedriva verksamheten varaktigt.
  • Det finns en affärsplan, ekonomiska kalkyler eller liknande.
  • Marknadsföring sker för att nå kunder eller en kundkrets.
  • Särskilda tillstånd finns (om sådana behövs).
  • En särskild lokal finns för verksamheten.
  • Olika inköp/investeringar har gjorts som är typiska för näringsverksamhet.

Det är du som bedriver verksamheten som ska kunna visa att det finns ett vinstsyfte och att det handlar om näringsverksamhet. Gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet är alltid en bevis- och bedömningsfråga.

Skatteverket avgör om ditt överskott ska beskattas som hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst eller som näringsverksamhet.

Enstaka uppdrag
Om du räknar med att bara få några enstaka uppdrag ses det inte som näringsverksamhet, även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns. Sådana tillfälliga inkomster är normalt hobby- eller tjänsteinkomster.

Beskattning
Skillnaden mellan hobby och näringsverksamhet har alltså ingenting med kvalitet att göra utan handlar om hur du ska beskattas. En verksamhet ska beskattas i något av inkomstslagen kapital, näringsverksamhet eller tjänst. Det är viktigt att beskattningen sker i rätt inkomstslag, bland annat för behandlingen av underskott och beräkning av sociala avgifter.

Om du får överskott från din hobbyverksamhet beskattas du i inkomstslaget tjänst. Du betalar då själv dina sociala avgifter i form av egenavgifter.

Om du bedriver din verksamhet yrkesmässigt och självständigt, ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.