Konkursaktie

Konkursaktie

Konkursaktie Om ett företag går i konkurs som du direktäger aktier i anses dina aktier sålda för noll kronor. Den förlust som uppstår får du dra av redan det är som företaget försätts i konkurs om det är svenskt eller hör hemma inom EU/EES. Du kan därför ha en...
Kvitta förlust mot vinst

Kvitta förlust mot vinst

Kvitta förlust mot vinst Har du sålt direktägda aktier eller fondandelar med förlust får du dra av 70 procent av en sådan förlust i inkomstslaget kapital. Kan du kvitta mot aktie- eller fondvinster får du avdragför hela förlusten. Du tjänar 9 procents skatt på en...