Konkursaktie

Om ett företag går i konkurs som du direktäger aktier i anses dina aktier sålda för noll kronor. Den förlust som uppstår får du dra av redan det är som företaget försätts i konkurs om det är svenskt eller hör hemma inom EU/EES. Du kan därför ha en aktieförlust i år fast du inte sålt något. För aktier i företag i övriga världen är förlusten avdragsgill först när konkursen avslutats.