9 tips om storytelling. Tips 1 av 9

Genom berättelser skapar vi mening och sammanhang, delar erfarenheter och formar vår identitet. Starka berättelser är viktiga i pr-arbetet. De fyller varumärket med innehåll, stärker kommunikationen och gör att människor minns er.  Bestäm syftet  Börja med att slå...