9 tips om storytelling

Genom berättelser skapar vi mening och sammanhang, delar erfarenheter och formar vår identitet. Starka berättelser är viktiga i pr-arbetet. De fyller varumärket med innehåll, stärker kommunikationen och gör att människor minns er.

Bestäm syftet 

Börja med att slå fast vad ni vill att mottagarna ska veta, känna eller göra. Genom att formulera ett tydligt syfte ger ni riktning åt berättelsen och budskapet.

Levandegör värderingar 

Använd berättelser för att tydliggöra för mottagarna vilka värderingar ni har och vad de innebär i praktiken. Konkreta exempel hjälper er att undvika floskelfällan.

Ge mottagaren en roll 

Bygg en berättelse som sätter igång mottagarnas fantasi och uppmuntrar till delaktighet. Ett sätt kan vara att inleda med en fråga, ett annat att ge en ledtråd om vad som ska hända sedan.

Använd det outsagda 

Var tydlig med budskapet, men låt samtidigt vissa saker bara skymta fram mellan raderna. I det outsagda skapas spänning, mening och symbolik som ger berättelsen liv.

Var personlig 

Utgå från egna erfarenheter och beskriv känslor, tankar och reaktioner. Genom att använda personliga pronomen som ”vi” och ”jag” får berättelsen en tydlig avsändare.

Börja med en händelse 

Inled berättelsen med en tydlig händelse, där ni också målande beskriver tiden, platsen och personerna. Detaljrika beskrivningar av konkreta skeenden fångar ofta intresse.

Tänk dramaturgiskt 

Bygg upp berättelsen så att den får en ständig framåtrörelse. Den linjära dramaturgin
– ett anslag, en fördjupning, en upplösning och ett avslut – är ofta effektiv.

Skildra konflikter 

Berätta om de slitningar och konflikter som uppstår när människor stöter på hinder och utvecklas. Konflikter gör berättelsen trovärdig och intressant.

Använd ett enkelt språk 

Stryk onödiga ord, undvik facktermer och välj enkla ord framför komplicerade. Med ett enkelt och kärnfullt språk blir berättelsen starkare och tillgänglig för fler.