Fler företag blir internationella

Fler företag blir internationella

Fler företag blir internationella Totalt sett har andelen små och medelstora företag som är internationella ökat från 25 till 29 procent mellan 2014 och 2017. Ökningen beror främst på att fler företag importerar, medan andelen som exporterar i princip är oförändrad. ...
Fler småföretag exporterar

Fler småföretag exporterar

Fler småföretag exporterar Andelen småföretag som exporterar har ökat under senare år. Det är nu 16 procent av småföretagen som exporterar jämfört med 13 procent år 2011. Samtidigt är det 21 procent av företagen som importerar. Majoriteten av de svenska småföretagen...
Så tar du bolaget på export

Så tar du bolaget på export

Så tar du bolaget på export. Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. 1 Analysera dina förutsättningar. Ta beslut om en exportstrategi utifrån interna förutsättningar i bolaget. Lägg upp en tidplan och anpassa erbjudandet till...