Fler företag blir internationella

Totalt sett har andelen små och medelstora företag som är internationella ökat från 25 till 29 procent mellan 2014 och 2017. Ökningen beror främst på att fler företag importerar, medan andelen som exporterar i princip är oförändrad.  Samtidigt har andelen exporterande...

1. Fler småföretag exporterar

Andelen småföretag som exporterar har ökat under senare år. Det är nu 16 procent av småföretagen som exporterar jämfört med 13 procent år 2011. Samtidigt är det 21 procent av företagen som importerar. Majoriteten av de svenska småföretagen riktar sig främst till den...

2. Fler småföretag exporterar

Andelen småföretag som exporterar har ökat under senare år. Det är nu 16 procent av småföretagen som exporterar jämfört med 13 procent år år 2011. Samtidigt är det 21 procent av företagen som importerar. Majoriteten av de svenska småföretagen riktar sig främst till...

Så tar du bolaget på export. Del 9 av 9

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Tänk på att de nordiska länderna skiljer sig åt. Beakta sociokulturella aspekter som demografi, affärskultur, utbildningsnivå och digital mognadsgrad. Även de nordiska länderna skiljer...

Så tar du bolaget på export. Del 8 av 9

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Följ alltid upp och utvärdera din satsning på en ny marknad. När är det dags att gå från partner till eget bolag? Kan köp av konkurrent vara ett alternativ? När ska bolaget dra sig ur...

Så tar du bolaget på export. Del 5 av 9

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Välj dina samarbetspartners noga. Utvärdera olika samarbetspartners som bärare av ditt varumärke. Skriv avtal med tydliga mål och möjlighet till exit. Investera i partnerskapet och tänk...