Så tar du bolaget på export.

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export.

1 Analysera dina förutsättningar.

Ta beslut om en exportstrategi utifrån interna förutsättningar i bolaget. Lägg upp en tidplan och anpassa erbjudandet till marknadens krav och efterfrågan.

2 Gör ordentliga underlag.

Satsa på lönsam exportförsäljning baserat på underlag som segmentering, marknadspotential samt konkurrensanalys.

3 Titta noga på dina kanaler.

Säkerställ valet av distributionskanal eller etableringsform som når kunden enkelt, i tid och med rätt service. 

4 Ta reda på vilka krav som gäller.

Finns det regelmässiga krav eller certifieringskrav på erbjudandet att ta hänsyn till?

5 Välj dina samarbetspartners noga.

Utvärdera olika samarbetspartners som bärare av ditt varumärke. Skriv avtal med tydliga mål och möjlighet till exit. Investera i partnerskapet och tänk att exklusivitet måste förtjänas

6 Gör alltid en utvärdering på riskerna.

Utvärdera riskerna, till exempel betalningar, tullar, frakter och dokumentation

7 För en tydlig marknadsplan.

Gör en marknadsplan med omvärldsbevakning, volymutveckling, prisutveckling och konkurrentuppföljning.

8 Följ alltid upp och utvärdera din satsning på en ny marknad.

När är det dags att gå från partner till eget bolag? Kan köp av konkurrent vara ett alternativ?
När ska bolaget dra sig ur en marknad som inte är lönar sig? Finns tid och pengar för er att satsa?
Export är en investering i både tid och pengar. Finns det uthållighet hos styrelse och aktieägare?
Behöver bolaget nya finansiärer?

9 Tänk på att de nordiska länderna skiljer sig åt.

Beakta sociokulturella aspekter som demografi, affärskultur, utbildningsnivå och digital mognadsgrad. Även de nordiska länderna skiljer sig åt.