Ljus framtid för studenter

– fortsatt rekordlåga räntor på CSN-lånen Du som är student kan räkna med låga räntor på dina studielån i fler framöver. Nästa år finns det risk att CSN höjer räntan, men ökningen försvinnande lite.

Har februari haft 30 dagar?

Februari är en unik månad såtillvida att den bara har 28 dagar, med en dags tillägg under skottår. Men har februari någon gång varit en mer ordinär månad med 30 dagar? Svar: ja, en gång. Den enda 30 februari som inträffat i världshistorien inföll i Sverige år 1712....

Namnet Halmstad

Det finns lika många historier om hur namnet Halmstad har uppstått som det finns kring varifrån Halmstads hjärtan kommer. Namnet Halmstad finns dokumenterat redan på 1200-talet när staden var dansk. En teori är att namnet kommer från att staden uppstod vid vadstället...

Utbildning med mera vid personalavveckling

Om arbetsgivaren betalar utbildning, kurslitteratur med mera vid personalavveckling, är detta en skattefri förmån. Arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Detta under förutsättning att följande tre kriterier är uppfyllda:...

Utbildning

Fri utbildning som betingas av arbetsgivarens verksamhet är en skattefri förmån för den anställda. Arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsavgifter på förmånen. Det är vanligt att anställda måste gå kurser eller annan utbildning för att hålla sig à...

Studie- och konferensresor

Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa. Ett litet inslag av nöje och rekreation under resan innebär i regel inte att...

Personalrelaterade hinder störst

Det är främst regler kring anställning och uppsägning och sjuklöneregler som företagen upplever som stora tillväxthinder. Däremot är det relativt få företag som upplever regler om miljö och arbetsmiljö som stora tillväxthinder. Förändringarna i resultaten över tid är...

Minskade kunskaper om företagande

Befolkningens kunskaper om företagande har minskat något mellan 2012 och 2016. Andelen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag har minskat från 59 till 54 procent. Framför allt verkar det vara i gruppen unga...

Många företag är innovativa

Innovationer är vanliga bland svenska små och medelstora företag. Nästan hälften av de undersökta företagen uppger att de under de senaste tre åren utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter. I huvudsak är det egna uppslag som genererar de...