Majoriteten har noll koll på bostadsföreningens ekonomi

Över hälften av landets bostadsrättsinnehavare har ingen eller dålig koll på ekonomin i den egna föreningen.
När läste du årsredovisningen eller den ekonomiska planen från din bostadsförening senast?
Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, har undersökt hur många bostadsrättsinnehavare som har koll på ekonomin i den förening de bor i. 
Resultatet är nedslående. Bara 11 procent svarar att de har väldigt bra inblick i föreningens ekonomi. Vartannat hushåll uppger att de har lite eller ingen koll alls.
Hela 87 procent av de tillfråga de uppger att de inte oroar sig för den egna föreningens ekonomi, enligt undersökningen.  De flesta föreningar har kunnat ha oförändrad eller till och med sänkt avgiften de senaste tio åren tack vare det låga ränteläget. Medlemmarna har nöjt sig med det och inte brytt sig om att engagera sig. 

4 tips att granska årsredovisningen hos Bostadsföreningar.

Läs förvaltningsberättelsen.  

Förvaltningsberättelsen visar i ord och nyckeltal det som räkenskaperna visar i siffror och bör innehålla uppgifter om underhållsåtgärder. 

Finns det en underhållsplan?

Underhållsplanen bör vara på minst 20 år och gärna på 30 år. I förvaltningsberättelsen bör det framgå om föreningen har en underhållsplan och när den upprättade 

Föreningens lån.

Hur väl rustad är föreningen mot en ränteuppgång? Vad händer med min avgift om räntan går upp? 

 

Likvida medel

Vad har under året hänt med föreningens pengar, varför ökar eller minskar det?