Har februari haft 30 dagar?

Februari är en unik månad såtillvida att den bara har 28 dagar, med en dags tillägg under skottår. Men har februari någon gång varit en mer ordinär månad med 30 dagar?
Svar: ja, en gång. Den enda 30 februari som inträffat i världshistorien inföll i Sverige år 1712. Bakgrunden var att den svenska regimen sedan en längre tid hade strävat efter att avskaffa den gamla julianska kalendern och ersätta den med den gregorianska, som hade slagit igenom i det katolska Europa och som var betydligt bättre (men som uppfattats som politiskt betänklig just för att den omhuldades av katolikerna i söder). Det var dock inte tal om att bara byta ut en kalender mot en annan. Idén var att övergången skulle ske successivt. År 1700 inleddes en process, varigenom man tog bort skottdagarna så fort de skulle infalla: på detta sätt skulle den svenska kalendern, som låg elva dagar efter den gregorianska, hinna ikapp på fyra decennier.

 

**Tanken var god, **men den fungerade inte. Huvudskälet var stora nordiska kriget. Sverige var ett kungligt envälde under Karl XII, som  ständigt befann sig på fälttåg utomlands, och de hemmavarande politikerna hade fullt upp med annat än kalenderreformen. Alltså glömde man att ta bort 1704 och 1708 års skottdagar. Det märkliga resultatet var en specifik svensk kalender, som gick en dag före den julianska. Till slut tröttnade Karl XII och beordrade en återgång till den julianska kalendern år 1712. Detta år hade Sverige följaktligen inte bara en utan två extradagar: en riktig skottdag och en ”tillökningsdag”. Den 28 februari följdes inte bara av den 29 utan också av den 30.

Nästa gång svenskarna förändrade kalendern gick det raskare. Den 17 februari 1753 blev denna februarimånads sista dag, som följdes av den 1 mars. Därefter har vi hållit oss till den gregorianska kalendern även i Sverige.