Namnet Halmstad

Det finns lika många historier om hur namnet Halmstad har uppstått som det finns kring varifrån Halmstads hjärtan kommer.
Namnet Halmstad finns dokumenterat redan på 1200-talet när staden var dansk. En teori är att namnet kommer från att staden uppstod vid vadstället vid Nissan. Stad kan sannolikt vara en försvenskad form av danskans sted som betyder ställe eller möjligen vadställe. Halm brukar ses som synonymt med gräs eller sjögräs.
Halm skulle även kunna vara ett gammalt namn på en man som hade ett ställe i just Halmstad.