Schablonbeskattat sparande

Schablonbeskattat sparande

Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring sker ingen vinstbeskattning utan skatten beräknas på investerat kapital. Du behöver därför inte matcha vinster och förluster innan årsskiftet. Men det kan ändå finnas anledning att planera. I dessa sparformer beräknas en schablonintäkt respektive avkastningsskatt på kapitalet bland annat vid årets ingång. Ur skattesynpunkt bör du därför göra planerade uttag från dessa sparformer innan årsskiftet och insättningar strax efter årsskiftet.