Utbildning

Fri utbildning som betingas av arbetsgivarens verksamhet är en skattefri förmån för den anställda. Arbetsgivaren ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsavgifter på förmånen.

Det är vanligt att anställda måste gå kurser eller annan utbildning för att hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrkesområde och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren betalar kursavgifter och litteratur för sådan fortbildning som motiveras av de anställdas arbetsuppgifter är det en skattefri förmån. Att den anställda deltar i utbildningen räknas som fullgörande av tjänst.

Om arbetsgivaren betalar en utbildning som inte motiveras av den anställdes arbetsuppgifter kan det vara fråga om en skatt- och avgiftspliktig förmån.