Även lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder

Ett annat tillväxthinder som företagen upplever är lagar och myndighetsregler. Nästan vart fjärde företag (24 procent) ser detta som ett stort hinder för tillväxt. Det gäller särskilt för företag inom transport och energi, vatten, el. Den största ökningen sedan år 2014 i andelen företag som ser detta som ett stort tillväxthinder finner vi inom handeln och byggsektorn. Denna andel har dock legat still i många andra branscher.