Personalliggare i byggbranschen

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats. Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska...

Personalliggare, frisör

Du som bedriver verksamhet inom hårvård måste enligt lag föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när. ”Verksamma” är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du...

Personalliggare restaurang

Du som bedriver verksamhet inom restaurang, måste enligt lag föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när. ”Verksamma” är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du...

Nya regler för personalliggare

Här kan du läsa om lagförslag, kommande lagändringar och andra nyheter inom området personalliggare Tre nya verksamheter föreslås få personalliggare Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa systemet med personalliggare i fler...