Personalliggare i Byggbranschen

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna gäller byggverksamhet som startas efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna gäller även byggverksamhet som startas innan dess, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30 juni 2016.

Befrielse från kontrollavgift inom byggbranschen

Om endast en person skulle varit inregistrerad i personalliggaren och någon inloggning inte har gjorts finns grund för att ta ut en kontrollavgift med 15 000 kronor

Det här består kontrollavgiften 15 000 kronor av:

  • 2 500 kronor för att en person inte är inregistrerad.
  • 12 500 kronor för att personalliggaren inte har förts den aktuella dagen.

Du blir befriad från kontrollavgiften på 12 500 kronor om endast en person skulle ha varit registrerad i personalliggaren och inte har loggat in. I dessa fall tar Skatteverket ut en kontrollavgift på 2 500 kronor.

Detta tillämpas när det gäller överträdelser inom byggbranschen. Det på grund av de speciella förhållandena som råder inom den här branschen.

När det gäller andra överträdelser om 12 500 kronor (alternativt 25 000 kronor) ska någon generell befrielse från kontrollavgiften inte medges.
För tidigare beslut har Skatteverket för avsikt att kontakta berörda företag och medge befrielse från kontrollavgiften om 12 500 kronor (eller 25 000 kronor).

Det här beslutet togs 2017-09-29.