Internationell beskattning / Revisionskonsulterna J Hägglund

En utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige ska inte göra skatteavdrag för svensk preliminär skatt på lön som betalas ut till en anställd. Detta gäller även om den anställde är skattskyldig i Sverige. Den anställde ska i dessa fall själv betala den preliminära skatten som särskild debiterad A-skatt (SA-skatt). Arbetsgivare som betalar ut […]

Om du bor i Sverige och arbetar i Norge ska du normalt betala skatt i Norge på den inkomsten. Huvudregeln enligt det nordiska skatteavtalet är nämligen att du betalar skatt i det land där du fysiskt utför arbetet. I detta sammanhang saknar det betydelse var arbetsgivaren finns, har sitt säte etc. Detsamma gäller var du […]

Här hittar du översiktlig information om vilka skatteregler som gäller för dig som driver företag i Danmark. Alla som bedriver näringsverksamhet i Danmark ska vara registrerade hos Virk. Det gäller även utländska företag filialer till utländska bolag med självständiga filialkontor samriskföretag (eng. ”joint ventures”), som består av utländska företag, danska företag eller både utländska och […]

Här kan du läsa om hur du gör om du bor i Danmark och arbetar i Sverige. Med bo menas ”ha hemvist”. Vad det innebär definieras längst ner på sidan. Om du har inkomst från en privat anställning Nedan kan du läsa om de skatteregler som gäller dig som är privatanställd. Huvudregeln Enligt huvudregeln i […]

Här kan du läsa om hur du gör om du bor i Sverige och arbetar i Danmark. Med ”bo” menas ”ha hemvist”. Vad det innebär definieras längst ner på sidan. Om du har inkomst från en privat anställning Nedan kan du läsa om de skatteregler som gäller dig som är privatanställd. Huvudregeln Enligt huvudregeln i […]

Om du arbetar utomlands kan du i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst som du tjänar utomlands. Oavsett hur länge som du bor utomlands blir du aldrig av med ditt svenska medborgarskap eller ditt personnummer. Utomlands kortare tid än 6 månader Då ska du betala skatt för din […]

Bestämmelser om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige bör införas. Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige och som bedriver viss verksamhet här bör omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som svenska företag som bedriver motsvarande verksamhet. Det kommande förslaget bör träda i kraft […]