Bo i Sverige med anställningsinkomst från Norge

Om du bor i Sverige och arbetar i Norge ska du normalt betala skatt i Norge på den inkomsten.

Huvudregeln enligt det nordiska skatteavtalet är nämligen att du betalar skatt i det land där du fysiskt utför arbetet. I detta sammanhang saknar det betydelse var arbetsgivaren finns, har sitt säte etc. Detsamma gäller var du är folkbokförd.

Undantagsregler

Det finns undantag från huvudregeln för vissa grupper eller situationer (se nedan). Om du omfattas av ett sådant undantag beskattas din inkomst normalt i det land där du bor i stället för i det land där du arbetar. I skattesammanhang talar man om att beskattning sker i hemviststaten. I de flesta fall anses du ha hemvist i det land där du har din bostad och eventuell familj (make/maka, sambo, barn). Är du ensamstående och har tillgång till en bostad i båda länderna, anses du ha din hemvist i det land där dina
ekonomiska och personliga intressen är störst.

183-dagarsregeln/Montörregeln

· Vid kortvarigt arbete i Norge beskattas du i Sverige för inkomsten. Samtliga följande villkor måste då vara uppfyllda: tiden du vistas i Norge får inte överstiga 183 dagar under en tolvmånadersperiod,

· du får inte arbeta för en norsk arbetsgivare eller för annan arbetsgivare där din lön belastar ett fast driftställe (kontor, verkstad eller liknande) i Norge

· du får inte heller vara uthyrd till en norsk arbetsgivare.

Gränsgångarregeln

Du som bor i en svensk gränskommun och utför ett arbete i en norsk gränskommun beskattas för denna inkomst i Sverige.