Arbeta utomlands

Om du arbetar utomlands kan du i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst som du tjänar utomlands.

Oavsett hur länge som du bor utomlands blir du aldrig av med ditt svenska medborgarskap eller ditt personnummer.

Utomlands kortare tid än 6 månader

Då ska du betala skatt för din utlandsinkomst i Sverige, och din utländska skatt räknas av.

Utomlands längre tid än 6 månader

Om du är anställd och vistas i utlandet under minst sex månader, och betalar skatt i arbetslandet, kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige.

Utomlands längre tid än 1 år

Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige.

För dig som bor i Sverige och jobbar i ett annat nordiskt land

Arbetar du i ett nordiskt land är huvudregeln att du betalar skatt endast i arbetslandet från första dagen. Din nordiska arbetsgivare betalar också dina socialavgifter i arbetslandet. Arbetsgivaren ska höra hemma i arbetslandet.

Uppge i din inkomstdeklaration att du har haft inkomst och betalat skatt i ett annat nordiskt land.