Lön från utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige

En utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige ska inte göra skatteavdrag för svensk preliminär skatt på lön som betalas ut till en anställd. Detta gäller även om den anställde är skattskyldig i Sverige.

Den anställde ska i dessa fall själv betala den preliminära skatten som särskild debiterad A-skatt (SA-skatt).

Arbetsgivare som betalar ut ersättning för arbete som utförts i Sverige ska normalt betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. Detta gäller oavsett om utbetalaren är en svensk arbetsgivare eller en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige.

Den utländska arbetsgivaren ska alltid lämna en kontrolluppgift som visar alla ersättningar som den anställde fått under inkomståret. Det är normalt KU 10 som ska användas och den ska lämnas till Skatteverket. Samma uppgifter ska även lämnas till den som fått ersättningen, detta kan till exempel göras på en lönespecifikation.